Kiểm tra đơn hàng của bạn


Số điện thoại
Email
Số điện thoại và Email

Quý khách vui lòng chọn 1 trong 3 cách trên để kiểm tra tình trạng đơn hàng của mình. Nếu trong quá trình thao tác có vấn đề gì khó khăn, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được trợ giúp. Điện thoại : (+84-8) 730-39.9.79 Email : info@tarube.com Cám ơn quý khách.

Không tìm thấy dữ liệu đơn hàng

 • Mã đơn hàng: {{order.id}}


  Họ và tên khách hàng: {{order.name}}
  Số điện thoại: {{order.phone}}
  Email: {{order.email}}
  Ngày mua: {{order.created_on}}
  Địa chỉ giao hàng: {{order.shipping_address}}
  Mã vận đơn: {{order.shipping_id}}

  Trạng thái thanh toán:
  Trạng thái giao hàng:

  Giá trị đơn hàng

  {{order.total_price | moneyFormat}} VNĐ


  Số lượng sản phẩm : {{order.quantity}}